+386 1 600 80 87
PrijavaNOVA REGISTRACIJA

* Podatek ni obvezen
* Podatek ni obvezen


Garancija ob odpovedi
in zavarovanje v tujini
1. GARANCIJA OB ODPOVEDI POTOVANJA
Potnik ima možnost ob rezervaciji potovalnega aranžmaja, vplačati Garancijo ob odpovedi, ki jo lahko koristi ob odpovedi potovanja s strani potnika in ob predložitvni ustreznega potrdila/dokazila za sledeče primere:
 
Potnik lahko »Garancijo ob odpovedi« uveljavlja ob nastanku naslednjih okoliščin:
  • Smrti, nezgode ali nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja, ki potniku onemogoča potovanje. Ob uveljavljanju »Garancije ob odpovedi« je potrebno predložiti zdravniško potrdilo ali mrliški list. Zdravniško potrdilo mora biti izdano pred začetnim datumom potovanja. Zdravniško potrdilo mora vsebovati navedbo, da potnik ni sposoben za potovanje oziroma se mu potovanje iz zdravstvenih razlogov odsvetuje.
  • Smrti potnikovih svojcev (zakonec, zunajzakonski partner, istospolni partner, starši, krušni starši, tast, tašča, otroci, krušni otroci, zet, snaha, brat, sestra, vnuk, vnukinja ali stari starši), ki potniku onemogoča potovanje. Za uveljavljanje »Garancijo ob odpovedi« je potreben mrliški list.
  • Nezgode ali nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja potnikovih ožjih svojcev (zakonec, zunajzakonski partner, istosponi partner, starši, kruni starši, otroci, krušni otroci, brat ali sestra), ki potniku zaradi potrebne nege ali hospitalizacije onemogoča potovanje. Za uveljavljanje »Garancije ob odpovedi« je potrebno predložiti zdravniško potrdilo. Zdravniško potrdilo mora biti izdano pred začetnim datumom potovanja.
  • Mobilizacija civilne zaščite ter poziva sodnih in upravnih organov, kjer je obvezna prisotnost potnika. Ob uveljavljanju »Garancije ob odpovedi« je potrebno predložiti uradni poziv sodnega ali upravnega organa oziroma pristojnega organa civilne zaščite.
  • Elementarne nezgode v kraju bivanja, ki potniku onemogočajo potovanje. Elementarna nesreča, je vsaka naravna ali druga nesreča, kjer je človeški faktor kot povzročitelj izključen (suša, toča, požar, poplava, ipd.) in kjer je ogroženo ali prizadeto življenje, zdravje in premoženje potnika in oziroma ali njegove ožje družine. Ob uveljavljanju »Garancije ob odpovedi«, je potrebno predložiti uradni dokument ustreznega državnega ali občinskega urada (civilna zaščita, ministrstvo za okolje in prostor, policija…).
Zaščita pred odpovedjo ne obstaja, če potovanja ne morete ali ne želite začeti, ker ste tvegani pacient ali vas skrbi okužba zaradi vse večjega števila primerov nalezljive bolezni na vašem počitniškem kraju. Tako kot prej se tudi sedaj premije ne ločujejo med visoko tveganimi in netveganimi bolniki in tako kot prej, ni nobenih starostnih omejitev. Stroški profilaktičnega testa Covid-19, "predpisani" ob vstopu in izstopu, niso zajeti.
 
Pogoj oziroma okoliščine, ki potniku onemogočijo potovanje, morajo biti izpolnjene najkasneje 1 dan pred odhodom na izbrano destinacijo, veljati pa morajo v času potovanja. Ob izpolnjevanju teh pogojev in predložitvi ustreznih dokazil, garantiramo povrnitev celotne kupnine, ki jo je potnik vplačal za potovalni aranžma. Vračilo zneska lahko potnik pričakuje v roku 15 dni od odpovedi potovanja. Agencija si pridržuje pravico zadržati vplačano premijo za odstopnino – ta znaša 5% od cene vplačanega aranžmaja in 15€ manipulativnih stroškov, ki se obračunajo v primeru odpovedi rezervacije iz razlogov, ki jih pokriva Garancija ob odpovedi.
 
»Garancijo odpovedi«, lahko potnik sklene za vse storitve, razen aranžmajev z letalskim prevozom iz ponudbe objavljene na spletni strani www.citybreak.si.
 
Podrobnosti so obrazložene v 9. točki splošnih pogojev poslovanja.
 
 
2. RIZIKO ODPOVEDI V PRIMERU ARANŽMAJEV Z LETALSKIM PREVOZOM
 
Potnik ima možnost ob rezervaciji potovalnega aranžmaja z letalskim prevozom, vplačati riziko odpovedi, ki ga lahko koristi ob odpovedi potovanja s strani potnika in ob predložitvni ustreznega potrdila/dokazila.
Stroški odpovedi potovanja ali predčasne prekinitve potovanja se povrnejo, če nepričakovano ne morete na potovanje ali ga morate predčasno prekiniti zaradi enega izmed spodaj navedenih vzrokov:
  • nenadne težke bolezni, težkih zdravstvenih posledic nezgode ali smrti (že obstoječe bolezni so zavarovane samo, če nenadoma postanejo akutne);
  • nenadne bolezni, težjih zdravstvenih posledic nezgode ali smrti člana družine, ki ni skupaj z vami rezerviral potovanja, če je s tem nujno potrebna vaša prisotnost v domačem kraju. Za družinske člane se štejejo zakonec,oz. življenski sopotnik v skupnem go-spodinjstvu, otroci partnerjevi otroci, zet/snaha, vnuki, starši, mačeha in očim, tast in tašča, stari starši, bratje in sestre zavarovane osebe;
  • težjih zapletov pri nosečnosti;
  • pomembne materialne škode na vaši lastnini v bivališče zaradi elementarnih nesreč (npr. požar) ali kaznivega dejanje tretje osebe, če je s tem nujno potrebna vaša prisotnost.
Zaščita pred odpovedjo ne obstaja, če potovanja ne morete ali ne želite začeti, ker ste tvegani pacient ali vas skrbi okužba zaradi vse večjega števila primerov na vašem počitniškem kraju. Tako kot prej se tudi sedaj premije ne ločujejo med visoko tveganimi in netveganimi bolniki in tako kot prej, ni nobenih starostnih omejitev. Nezavarovano je tudi, če ne morete potovati, ker ste postavljeni v karanteno zaradi suma na primer (npr. v vrtcu ali na delovnem mestu), ne da bi sami imeli simptome bolezni in brez da bi bili sami pozitivno testirani. Stroški profilaktičnega testa Covid-19, "predpisani" ob vstopu in izstopu, niso zajeti.
 
Riziko odpovedi; zavarovalno varstvo se začne ob sklenitvi zavarovanja ob rezervaciji potovanja. Ob sklenitvi zavarovanja po rezervaciji potovanja so zavarovani samo dogodki, ki se zgodijo po 10. dnem od sklenitve zavarovanja (razen nesreč, smrti ali naravnih nesreč). Konča se z nastopom zavarovanega potovanja.
 
Premije:
 
Cena potovanja do        Premija  
200€   12€
300€   17€
400€   22€
500€   26€
750€   38€
1000€   49€
1500€   74€
2000€   98€
2500€   123€
3000€   147€
4000€   196€
 
 
3. CORIS ZAVAROVANJE
Zavarovanje za tujino z asistenco CORIS krije nujne stroške, ki v tujini nastanejo kot posledica novonastale bolezni ali poškodbe. V postopku rezervacije se lahko zavarujete kot posameznik, družina ali skupina, ki potuje skupaj.
 
Če ste v tujini zasebno ali službeno, vas nesreča lahko ujame kjerkoli, zato je prav, da ste nanjo pripravljeni. Naš asistenčni center vam bo pomagal od prvega klica do prihoda domov in bo v neposrednem stiku z vašo bolnico ali lečečim zdravnikom, da boste kar najhitreje dobili najbolj točne informacije. Brez skrbi, tudi stroške klicev na našo asistenco bomo pokrili mi.
 
Zavarovanje za tujino z asistenco CORIS poskrbi za vse nujne stroške, ki v tujini nastanejo kot posledica novonastale bolezni ali poškodbe. Zavarujete se lahko kot posameznik, družina ali skupina, ki potuje skupaj.
 
Naš asistenčni center, dosegljiv na telefonski številki +386 1 519 20 20 (24/7), vam bo pomagal od prvega klica do prihoda domov in bo v neposrednem stiku s pacientom ali lečečim zdravnikom.Brez skrbi, tudi stroške klicev na CORIS asistenco ne krijete vi.
 
Zadnja objava: Julij 2023
Copyright © 2007–2023 SKIFUN.eu™ | All rights reserved. / Vse pravice pridržane.